xâu tiền mang công danh

Xâu tiền Cửu Kỳ mang lại may mắn, tăng tiến công danh, sự nghiệp CC1133

xau-9-xu-01 109,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Cửu Kỳ (xâu 9 đồng xu) giả cổ bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: đem lại nhiều may mắn cho công danh, sự nghiệp, giải trừ tai hoạ, thể hiện sự trường tồn, dài