Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió 5 ống nhỏ may mắn hóa năng lượng tiêu cực, cát tài CG1252

CG1252-chuong-gio-2 398,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có

Chuông gió 16 ống nhỏ mang bình an, hạnh phúc CG1251-1

CG1251-chuong-gio-2 620,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong

Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép giúp cát tài, bình an CG1254

CG1254-chuong-gio-2 620,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng : 60gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có