Chuông Gió, Khánh Treo

Chuông gió 16 ống nhỏ mang bình an, hạnh phúc CG1251-1

CG1251-chuong-gio-2 620,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong

Chuông gió 5 ống nhỏ may mắn hóa năng lượng tiêu cực, cát tài CG1252

CG1252-chuong-gio-2 398,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có

Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép giúp cát tài, bình an CG1254

CG1254-chuong-gio-2 620,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng : 60gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có