hóa vàng mã

Hướng dẫn hóa vàng mã đúng phong tục

hoa-vang-tu-vi-tuoi-dau-van-han-2015-xem-ngay-tot-xau Giấy làm ra xấu và khó viết chữ nên bị ế không bán được. Tuệ Nương bèn giả chết để thực hiện phương kế bán giấy. Ngày thứ 3, trước khi đi chôn, Thái Mạc đem một ôm giấy ra đốt bên cạnh quan tài vợ Hành động đốt hoa vang mã là một trong

Hóa vàng mã vào ngày tết

dot-vang-2 Đến nay, người Tây Nguyên không chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, nhưng vẫn tiến hành tục chia của cho người chết trong lễ bỏ mả, song họ không có tục làm đồ mã mà dùng chiêng ché, đồ dùng thật hàng ngày chôn theo người chết (tục chôn đồ tùy táng). Nói