hóa giải phong thủy bàn thờ

Hóa giải trường hợp bàn thờ bị xà nhà đè ngay trên đầu

ban-tho-bi-xa-nha-de Với ngôi nhà hiện đại có diện tích và cấu trúc không gian khác xưa, điều kiện sống và quan niệm trong sinh hoạt cũng có nhiều thay đổi. Trong nhà ở dân gian, bàn thờ cố định tại Trung Cung (khu vực trung tâm của nhà). Bước vào cửa chính có thể gặp bàn